Různé formy vřídlovce

Nejznámější formou je páskovaný vřídlovec. Je tvořen stébelnatými krystalky aragonitu uspořádanými paralelně a kolmo k vrstevní ploše... viz dále

pstruhovec hrachovec páskovaný vřídlovec
vřídlovec se žulou bradavičnatý vřídlovec střípkovitý vřídlovec
recentní vřídlovec stromečkovitý vřídlovec tektonicky postižený vřídlovec
 vřídlovec s uzavřeninami jiného vřídlovce hrachovec třígenerační vřídlovec