Křemen

Potůčky s hematitovými čepičkami Foto Anna Stradiotová
skutečná délka obrázku: 4,8 cm popis