Křemen

Horní Slavkov Foto Anna Stradiotová
skutečná délka obrázku: 4,5 cm popis