Muskovit

Poutnov Foto Anna Stradiotová
skutečná délka obrázku: 8,8 cm popis