Dračí skály

V nadmořské výšce 952,5 m nad obcí Pernink v Krušných horách se nachází skupina skal tvořená žulou. Jedná se o středně zrnitou biotitickou žulu (granit), která tvoří karlovarský žulový pluton, ten je součástí krušnohorského plutonu. Jde o hlubinnou vyvřelou horninu (magmatickou), která tvoří podloží Krušných hor, místy vystupuje na povrch, např. v okolí Perninku. Stáří: prvohory, karbon - perm, 354 -248 mil. let.