Vřídlo


aa Karlovy Vary po staletí patří mezi světové lázně proslulé termálními prameny s léčivou vodou. Žádnému návštěvníkovi neunikne pohled na tryskající fontánu chrlící vodu 73 °C teplou do výšky 12 m.
aa Svojí jedinečnost však Karlovy Vary získaly také výskytem vřídlovce, který se sráží z termální vody. Vřídlovec je tvořen minerálem aragonitem a v menší míře kalcitem. Oba nerosty mají stejné chemické složení (CaCO3), liší se však svojí strukturou. Aragonit krystalizuje v soustavě kosočtverečné a kalcit v klencové. Aragonit postupem času mění svoji strukturu a přechází v kalcit. Vřídlovec v Karlových Varech vytváří mohutné těleso dosahující mocnosti až 10 m, tzv. vřídelní desku, v okolí Vřídelní, Tržní a Zámecké kolonády. Stáří vřídelní desky bylo určeno až na 230 tisíc let. Vřídlovec také proniká do puklin v okolní žule, vyplňuje je a vytváří granit-vřídlovcový žilník. Jsou popsány další typy vřídlovce se žulou, viz dále.
aa Na povrchu se vřídlovec sráží v potrubí rozvádějící vřídelní vodu, na pitných stojanech pramenních váz a vytváří zajímavé formy. Okrová barva povrchového vřídlovce je způsobena příměsí oxidů a hydroxidů Fe.
aa Vřídlovec patří svojí různorodostí forem, tvarů, barev a širokou škálou uměleckého zpracování mezi ojedinělou přírodninu, zařazovanou mezi drahé kameny České republiky.
• Foto autorka.
Literatura:
Bouška Vl., Kouřimský J. (1976): Drahé kameny kolem nás, SPN Praha


27. května 2005
aktualizace 22. září 2008

Mgr. Anna Stradiotová, geoložka